รองเลขาฯ สศก. ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว ลงตรวจเยี่ยม สศท.5

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินทางมาตรวจเยี่ยม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งการมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ทำให้เกิดความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้ภาระกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายประสบผลสัมฤทธิ์สูงสุด

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone5nrm/photos/?tab=album&album_id=1299192733553568