รองเลขาฯ นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 เพื่อรับฟังการบรรยายภารกิจหน้าที่ ความก้าวหน้าของการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 และเยี่ยมชมการดำเนินงาน Rubber City ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEzone9/