รธก. สศก. ร่วมการประชุม 1st Meeting of Agriculture Deputies for G20

วันที่ 5 - 6 มีนาคม 2562  นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม 1st Meeting of Agriculture Deputies for G20 Niigata Agriculture Minister's Meeting ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีเกษตร ของกลุ่ม G20 ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งในปี 2562 นี้ ญี่ปุ่นในฐานะประธานกลุ่ม G20 ได้เชิญประเทศไทย ในฐานะประธานอาเซียนเข้าร่วมการประชุม G20 ในสาขาต่างๆ ซึ่งรวมถึงการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของ G20 ด้วย  ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรของ G20 ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น อาร์เจนตินา บราซิล จีน อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ เม็กซิโก รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ ตุรกี และสหภาพยุโรป รวมถึงประเทศที่ได้รับเชิญเข้าร่วม ได้แก่ สเปน เนเธอร์แลนด์ ไทย (ประธานอาเซียน) ชิลี (เจ้าภาพเอเปค) สิงคโปร์ และ เซเนกัล 
 
สำหรับประเด็นที่หารือในการประชุมรัฐมนตรีเกษตรของกลุ่ม G20 ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างยั่งยืนในภาคเกษตรและอาหาร ห่วงโซ่มูลค่าของภาคเกษตรและอาหาร ที่ครอบคลุม ทั่วถึง ยั่งยืน และความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญของโลก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2110393999049690