สศก.ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินฯ ครบรอบ 44 ปี

สศก.ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ 44 ปี วันที่ 6 มีนาคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส.ป.ก. ครบรอบ 44 ปี และโอกาสนี้ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อการกุศลกับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก และมูลนิธิไชยยงค์ ชูชาติ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถ.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2109022182520205