สศก.ร่วมสนับสนุนกล้วยหอมจากกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศก. ร่วมสนับสนุนกล้วยหอมจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2098933773529046