รธก.สศก. เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี APTERR ครั้งที่ 7

         ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ในฐานะผู้แทนคณะมนตรีองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) Council Member) ของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรี APTERR ครั้งที่ 7  ณ เมืองปูตราจายา  ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้แทนจากคณะมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศบวกสาม คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ได้แก่ การดำเนินงานช่วยเหลือประเทศสมาชิกภายใต้การดำเนินงานระบายข้าวภายใต้โปรแกรมที่ 1 (การสำรองในรูปสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ระหว่างญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ และ โปรแกรมที่ 3 (การบริจาคข้าวโดยญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลี) ของสำนักเลขานุการ APTERR การประเมินผลการปฏิบัติงานขั้นสุดท้ายของผู้จัดการทั่วไปของสำนักเลขานุการแอปเทอร์ รวมถึงหารือเกี่ยวกับแผนงานการดำเนินการและงบประมาณสำหรับปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2088235827932174