การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจัดการจัดการสินค้ามะพร้าวผลภายใต้กรอบ AFTA ปี 2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2078779638877793