สศก. ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ การพัฒนาคลองเปรมประชากร

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายชีวิต แม่งเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 (จ.ชัยนาท) และ นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และเยี่ยมชมกิจกรรมการพัฒนาภาคเกษตร ณ ถนนเลียบคลองเปรมประชากร ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดย จ.ปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรทั้งทางด้านการพัฒนาฟื้นฟู ดูแลรักษาและรณรงค์ “คน รัก คลอง” “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสายน้ำ จนปัจจุบันคลองเปรมประชากรเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติกับชุมชนท้องถิ่นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2077220635700360