การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ณ ห้องศรีสรรพกิจ อาคาร สศก. โดยมีนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร กล่าวรายงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2074214589334298