รองฯ ทัศนีย์ เมืองแก้ว ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการจังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการจังหวัดยโสธรและจังหวัดมุกดาหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธรและการส่งเสริมการท่องเที่ยว ต่อจากนั้นได้เดินทางไปจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเปิดป้ายอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุน เยี่ยมชมการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนหนองสูง ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน และเปิดป้ายโครงการผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านภู การสาธิตการผลิตของชุมชน วัฒนธรรม 8 เผ่ามุกดาหาร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/Roae11/photos/?tab=album&album_id=2201974336720586