รองเลขาธิการ สศก.เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ สศก. งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายชาญชัย ศศิธร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/