สศก. ดำเนินการฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน พื้นที่ปลูกต้นไม้และสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อร่วมลดปัญหาฝุ่นละออง

วันที่ 31 มกราคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นำโดยนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินการฉีดน้ำทำความสะอาดถนน และบริเวณพื้นที่ปลูกต้นไม้โดยรอบอาคาร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ซึ่งกำลังปกคลุมหลายพื้นที่ในขณะนี้ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดภายในสถานที่ปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมออีกด้วย นอกจากนี้ จะได้มีการดำเนินการในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในส่วนภูมมิภาค และเครือยข่ายเกษตรกร อาทิ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ในการทำความสะอาดที่อยู่อาศัย รณรงค์งดเผาซากพืช วัชพืช เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2058730864216004