รธก.สศก. ร่วมติดตามการตรวจราชการของคณะรัฐมนตรี ณ จ.สระบุรี

วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมติดตามการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระบุรี ในการนี้ นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ได้พบปะประชาชน ณ สวนพฤกษศาสตร์พุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ พร้อมเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์พุแค และเป็นสักขีพยานในการมอบที่ทำกิน สปก. 4-01 และเยี่ยมชมศูนย์โอทอป และตลาดหัวปลี “ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง” OTOP วัตวิถี ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2054609514628139