สศก. ร่วมยินดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครบ 6 ปี แห่งการสถาปนา

วันที่ 25 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทน สศก. ร่วมบริจาคเงินเพื่อมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมฝนหลวงและการบินเกษตร ครอบรอบปีที่ 6 ณ อาคารใหม่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ