การประชุมพิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ วันที่ 24 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=338463426880124