ข้าราชการบรรจุใหม่พบผู้บริหาร

วันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ข้าราชการบรรจุใหม่เข้าพบ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติงานในการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งรับทราบบทบาท ภารกิจที่สำคัญของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2047305335358557