การประชุมหารือ สศก. กับ ธปท.

วันที่ 17 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว 
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ และคณะ หารือในประเด็นการพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ระยะที่ 1 (ดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ) เพื่อการติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในระดับพื้นที่ที่ทำให้ทราบถึงแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตร ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2039248842830873