รธก. สศก. ร่วมงานฯ ส่งเสริมกาแฟ กรมวิชาการเกษตรภาคเหนือ

    วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ร่วมงาน ‘ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง’ ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด

      งาน ‘ตามรอยตำนานกาแฟ แลดอกนางพญาเสือโคร่ง’ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 62 โดยกรมวิชาการเกษตร เป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีการผลิตกาแฟอะราบิก้า โดยเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการผลิตกาแฟพันธุ์ดีอย่างครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การแปรรูป และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกาแฟ พร้อมต่อยอดพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ นำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพ หนุนเกษตรกรเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนการผลิต และการมีส่วนร่วมผลิตกาแฟคุณภาพสู่วิถีเกษตรกรรมไทย กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร (Agro tourism) อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

      กิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การเสวนา “องค์ความรู้ของกรมวิชาการเกษตร ต่อการพัฒนากาแฟอะราบิก้าของไทย” สาธิตการชิมกาแฟพิเศษ Best ASEAN Top 5 coffee และการชง/คั่วกาแฟในรูปแบบต่างๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่า การแข่งขันรถสามล้อดอย การแข่งขันเก็บกาแฟอะราบิกา และการแข่งขันถ่ายภาพประกอบการจัดงาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2051414528285441