นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม สศท.1 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ของพืชหัว

        วันที่ 11 มกราคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคของพืชหัว ได้แก่ หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม และมันฝรั่ง ก่อนลงพื้นที่จริงเพื่อติดตามสถานการณ์ ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น2 อาคารสำนักงาน โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

        การประชุมดังกล่าวได้รายงานถึงภาพรวมเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สถานการณ์พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การดำเนินงานด้านวิจัยและประเมินผลในพื้นที่และงานบูรณาการร่วมกันของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 อัตรากำลังและงบประมาณการใช้จ่ายของ สศท.1 และรายงานสถานการณ์เจรจาภายใต้ WTO และ FTA จากกองเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  จากนั้นรองเลขาธิการฯ คณะทำงาน และ สศท.1 ได้ปรึกษาหารือ รับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรคของพืชหัวในพื้นที่ มีผู้ร่วมประชุม 54 คน
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2048410431919184&__tn__=-UC-R