สศก. ให้การต้อนรับที่ปรึกษาสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Wilfrid FOUSSE Agri-Food Counsellor for ASEAN Countries ที่ปรึกษาด้านการเกษตรและอาหารในภูมิภาคอาเซียน สถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศสิงคโปร์ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ในการนี้ ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอนโยบายการพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยให้รับทราบด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2027919407297150