รธก.สศก. ร่วมงานสัมมนาการเพิ่มศักยภาพโครงการระบบแปลงใหญ่

วันที่ 7-10 มกราคม 2562 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจ พร้อมด้วย นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 โดยมี นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ รองเลขาธิการสำนักงานเศรฐกิจการเกษตร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาผลการประเมินโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2561 และแผนการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ 2562 ในโอกาสนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2027955977293493