รธก. สศก. ร่วมเตรียมจัดการประชุม ครม. นอกสถานที่

วันที่ 7 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมเตรียมการบูรณาการ ประเด็นด้านสารัตถะเพื่อเตรียมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ กำหนด ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2025290397560051