สศก. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

สศก. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 วันที่ 1 มกราคม 2562 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ สศก.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่เจริญรุ่งเรือง ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2016694261752998