รธก.สศก.ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มฯ

วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการใช้น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้า ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน และกระทรวงพลังงาน โดยการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ เป็นการนำน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 160,000 ตัน ไปผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 และคาดว่าจะใช้น้ำมันปาล์มประมาณเดือนละ 30,000 ตัน จากมาตรการนี้ ซึ่งจะช่วยให้ปริมาณน้ำมันปาล์มในสต็อกส่วนเกินมีปริมาณลดลง ส่งผลให้ราคาผลปาล์มน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2006520392770385