รธก.สศก. ร่วมพิธีลงนามการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ

วันที่ 27 ธันวาคม 2561  นายกฤษฎา  บุญราช 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบูรณาการพัฒนาพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ระหว่างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ร่วมกับ 8 หน่วยงาน  โอกาสนี้ ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2009136082508816