การประชุมเตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

การประชุมเตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ดังกล่าวต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2006492222773202