รธก. สศก. เยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ สศท. 2

วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นาย ฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จ.พิษณุโลก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2004764809612610