การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหารการนำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2562 การบริหารการนำเข้ามะพร้าวผลตามความตกลงของ AFTA ปี 2562 และมาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) ภายใต้ความตกลงเกษตรขององค์การการค้าโลก (WTO)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2004745106281247