การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562

วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 “โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน และบรรยายเรื่องภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 และแนวโน้มปี 2562 ภายในงานสัมมนา มีการอภิปรายในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน เกษตรปรับ” จากวิทยากร ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI) ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิจัยกรุงศรีอยุธยา และช่วงบ่ายอภิปราย หัวข้อ “เกษตรปรับ เกษตรกรปรับเปลี่ยน” โดย นายนพดล สว่างญาติ ผู้แทนเกษตรกร ปลูกข้าวปลอดภัย (เทคโนโลยีทดแทนแรงงาน) นายศุภชัย มิ่งขวัญ ผู้แทนเกษตรกร ปลูกผักอินทรีย์ (ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิค) นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด เครื่องดื่มลำไยสกัดเข้มข้นจากกธรรมชาติ “แบรนด์ P80” นายโชคชัย ดลศรีชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) ซึ่งดำเนินการอภิปรายตลอดทั้งวัน โดย ดร.ณัฎฐา โกมลวาทิน ผู้ประกาศข่าวและบรรณาธิการข่าวอาเซียนของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ทั้งนี้ มีนักวิชาการ ผู้แทนภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร สถาบันการศึกษา ผู้แทนเกษตรกร สื่อมวลชน และเข้าร่วมประมาณ 500 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2000882643334160