รธก.สศก. ร่วมหารือเรื่อง พ.ร.บ. ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร อนุญาตให้ทางผู้แทนสภาเกษตรกรเข้าพบหารือร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม โดยมี ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. ร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2000742980014793