รองเลขาธิการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของ ศสส.

รองเลขาธิการ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของ ศสส. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมรับฟังผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลากร เพื่อรับทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายเปรมชัย เกตุสำเภา ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้รายงานถึงภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์สารสนเทศการเกษตร ทั้งนี้ มี ผอ.ศสส. ผชช. ผอ.ส่วน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรในศูนย์สารสนเทศการเกษตรเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1997813113641113