การประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/1995438097211948?__tn__=-R