สศก. รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขึ้นรับรางวัลประกาศเกียรติคุณการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (PMQA FLV 2) ประจำปี พ.ศ. 2561 จาก นายธงทอง จันทรางศุ ประธาน อ.ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอร์น กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1988399477915810