การอบรม Propensity Score Matching

การอบรม Propensity Score Matching
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เป็นประธานเปิดการอบรม Propensity Score Matching (PSM) ในการประเมินผลโครงการ ณ ห้องประชุมสรีสรรพกิจ เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1988384354583989