ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นายสุรจิตต์ อินทรชิต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมพิจารณากำหนดแนวทางและการดำเนินโครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง 134-135

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1971927199563038