การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดพืชหัว

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาด กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการการผลิตและการตลาดกระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ และมันฝรั่ง ครั้งที่ 2/2561 โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ และนางสาวราตรี เม่นประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการบริหารจัดการสินค้า และการนำเข้าภายใต้ความตกลง WTO ปี 2562 ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1970341389721619