รธก. สศก. แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนบริษัท Trade Data Monitor

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Altan Yurdakul Director International Affairs บริษัท Trade Data Monitor ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดทำข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งมีทั้งข้อมูลการนำเข้า/ส่งออกของสินค้าประเภทต่างๆ ณ ห้องประชุมจีระพันธุ อาคาร สศก.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1967474990008259