รธก. สศก. ร่วมงานแถลงผลการขับเคลื่อน ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมงานแถลงผลการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงในส่วนการดำเนินโครงการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1962024827219942