รธก.สศก. ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรพันธสัญญาสับปะรดภาคตะวันตก

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางอัญชนา  ตราโช รองเลขาธิการ สศก.  เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการทำเกษตรพันธสัญญาระหว่างเกษตรกรกับโรงงานแปรรูปสับปะรด ในแหล่งผลิตภาคตะวันตก ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ในการนี้ นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  โดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนร่วมกันหารือในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้แทนเกษตรกรจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี อุทัยธานี ราชบุรี กาญจนบุรี  
 
ด้านภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนโรงงานจาก บริษัทสามร้อยยอด จำกัด  บริษัททิปโก้ ไพน์แอปเปิ้ล จำกัด  บริษัท เถกิงอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง จำกัด บริษัทสยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำจัด (มหาชน)  บริษัทควอลิตี้ ไพนท์แอปเปิ้ล โปรดักส์ จำกัด บริษัทไทยยอดทิพย์ จำกัด บริษัท กุยบุรีผลไม้กระป๋อง จำกัด และบริษัททรัพย์พืชผล จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
และหน่วยงานราชการ  ได้แก่ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี เพชรบุรี อุทัยธานี  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้แทน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้แทนสำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1960778504011241