การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมในฐานะฝ่ายเลขาจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการ รวมทั้งปรับปรุงแผนงานโครงการที่หน่วยงานได้เสนอมาแล้วให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคต่อไป โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1958540110901747