การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 3/2561

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาแผนดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคาร สศก.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1943921539030271