รองเลขาธิการ สศก. มอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม

รองเลขาธิการ .สศก. มอบนโยบายการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรม วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรับมอบนโยบายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1938902909532134