รธก.สศก. ร่วมประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจของกระทรวงต่างๆ ครั้งที่ 5/2561 โดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 202 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม โดยที่ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรครบวงจร แนวทางการยกระดับผลิตภาพด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการรองรับในความเสี่ยง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1934864329935992