ประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร (รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) และกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/posts/1933150956773996?__tn__=-R