สศก. ประชุมขับเคลื่อนจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเรื่อง “การดำเนินการจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี” ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญฯ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยให้ทุกกระทรวงจัดทำ Big Data ด้วยการนำมาขึ้นทะเบียนระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บเพื่อการสืบค้นข้อมูลในการบริหารจัดการของรัฐบาล สามารถรับข้อมูลจากทุกช่วงเวลา ลดปัญหาซ้ำซ้อนในการนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและวางแผนการบริหารจัดการต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1914153838673708