สศก. ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

รองเลขาธิการ สศก. ร่วมแสดงความยินดี สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ครบรอบ 16 ปี วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สศก. ร่วมแสดงความยินดีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี ณ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อาคาร 5

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1901054586650300