สศก. ประชุมหารือการบูรณาการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาการจัดทำข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญร่วมกันระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ข้อมูลเป็นเอกภาพ และสามารถใช้ประโยชน์การทำงานในระดับจังหวัด รวมทั้งพยากรณ์ผลผลิตเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สารสนเทศการเกษตรและสำนักแผนงานโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1896062420482850