สศก. ประชุมขับเคลื่อนจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นประธานการประชุมเรื่อง “การดำเนินการจัดทำ Big Data ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี”ซึ่งเป็นข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อครั้งเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยให้ทุกกระทรวงจัดทำ Big Data โดยนำมาขึ้นทะเบียนระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บ เพื่อการสืบค้นข้อมูลในการบริหารจัดการของรัฐบาล สามารถรับข้อมูลจากทุกช่วงเวลา ลดปัญหาซ้ำซ้อนนำมาวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและวางแผนการบริหารจัดการ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1893315107424248