การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Mr.รายสินค้า

วันที่ 27 กันยายน 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ครั้งที่ 7/2561 โดย มีนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับผิดชอบ Mr.สินค้า ปาล์มน้ำมัน สับปะรด ถั่วเหลือง และพืชหัว ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1886615041427588