รธก.สศก. รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ 24 กันยายน 2561 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1883306775091748